DustFlex

DustFlex är ett vattenbaserat system för effektiv dammbekämpning av ett specifikt område. Systemet byggs lätt ihop med standardmoduler till önskad längd, vilket sedan enkelt kan installera på plats.

Olika spraydysor genererar olika droppstorlek och flöde, vilket är viktigt att ta hänsyn till vid dammbekämpning. DustFlex ger dig möjligheten att välja den dysa som mest effektivt binder en viss typ av damm.

Fördelar med DustFlex

 • Mycket lätt att installera och flytta runt om så önskas
 • Flexibel lösning
 • Droppstorlek och flöde är justerbart
 • Systemet byggs ihop av standardmoduler till önskad längd
 • Kan köras på kommunalt vattentryck
 • Systemet kan dimensioneras så att man på vissa punkter bekämpar luftburet damm och på andra punkter väter material för att förhindra dammbildning längre fram i processen.

DustFlex Dammbekämpning

Exempel på användningsområden

 • Krossar och transportörer
 • Tippfickor
 • Dimridåer och vattenväggar
 • Bevattning och befuktning av underlag

  Flöde (l/tim per dysa) 0,5 bar 3 bar 5 bar 7 bar
  Dimdysa HAN156012,83,74,4
  Dimdysa HAN156024,76,17,2
  Dimdysa HAN1560323,530,335,8
  Dimdysa HAN1560452,768,180,5
  Dimdysa HAN1560593,8121,0143,2
  Dimdysa HAN15606124,0160,0189,4
  Fullkonsdysa TF6135,6330,0426,0506,4
  Fullkonsdysa TF8251,4618,0792,0941,4

Hur är systemet uppbyggt?

DustFlex består av ett antal komponenter, vilka kombineras så att optimal dammbekämpning uppnås.

 • Robust och flexibel slang vilken lätt kan monteras med hjälp av t ex buntband.
 • Specialtillverkade T-kopplingar och slangkopplingar i rostfritt stål.
 • Spraymunstycken i rostfritt stål med inbyggt filter för att undvika igensättning.

Längst ner på denna sida kan du läsa om hur man dimensionerar ett effektivt system för dammbekämpning och vad man ska tänka på.

Ring eller mejla oss om du vill att vi ska titta på hur vi kan lösa era dammproblem!

Kontakta oss

Downloads

Hur dimensionerar man ett system för optimal dammbekämpning?

Ett system för dammbekämpning ska dimensioneras så att vattendimman från dysorna och dammet kan interagera optimalt. Det finns ett antal faktorer som vi tar hänsyn till för att få ett så effektivt system som möjligt:

 • Material eller punkt som ska dammbekämpas
 • Storlek dammpartikel
 • Dropparnas hastighet
 • Spraymönster
 • Sprayvinkel
 • Vattenförbrukning
 • Placering
 • Luftströmmar

I vissa applikationer vill man blöta produkten, medans man i andra applikationer endast vill binda dammet utan att väta en produkt eller ett område. Detta gör man med en fin vattendimma, vilket binder dammet.

Vi har ett flexibelt utbud av produkter som dimensioneras för just er applikation. Utrustningen är enkel att installera och vi erbjuder även montage och serviceavtal.

Ring eller mejla oss om du vill ha hjälp med dimensionering eller om du vill att vi ska göra ett platsbesök!

Dammbekämpning Hansa Engineering
Kontakt