Hansa Spray Dysor och Spraymunstycken

Dyser

Vi er nordens specialister inden for dyser og industrielle sprøjteanvendelser!

For at kunne vælge den rigtige dyse er der visse ting, som er vigtige at overveje:

 • Hvad er dysens funktion? Skal du rengøre en flade? Vaske en tank? Køle? Overfladebehandle?
 • Hvilket tryk er tilgængeligt?
 • Hvilket flow har du tænkt dig?
 • Hvilken type væske skal anvendes? Rent vand? Partikler i væsken?
 • Hvilken sprøjtevinkel eller hvilket område vil du dække?

 • Er dråbestørrelsen vigtig?

 • Hvilket materiale har du brug for? Korrosivt miljø? Varm væske?
 • Hvordan tænkes dysens placering? I hvilken højde? Horisontal eller vertikal?

Kontakt os for valg af dyse, dimensionering, flowberegning, materialevalg mm. Vi arbejder hårdt for at fremstille unikke kundeløsninger. Ring eller send en e-mail!

Produkter

Anvendelser, eksempel

X

Befugtning/Tågedannelse

Befugtning af forskellige overflader og rum sker ved hjælp af dyser, som genererer små dråber i form af en tåge. Valget af dysen beror på den mængde vand, man ønsker, samt størrelsen på vanddråberne.

Eksempler på forskellige anvendelsesområder:

 • Befugtning af papir, flis, træ mm.
 • Befugtning af materiale på transportører.
 • Befugtning af luft i ventilationskanaler, drivhuse mm.
 • Støvbekæmpelse

Tankrengøring/CIP

Når man skal vælge et produkt til tankrengøring, er det vigtigt at tage hensyn til bla. følgende faktorer:

 • Karret/tankens størrelse og form.
 • Skal karret rengøres omhyggeligt eller blot skylles?
 • Materialevalg? Hvilken type rengøringsvæske skal man bruge? Er den korrosiv? Temperatur?
 • Sprøjtebillede? 360°, 270°, 180° eller special?
 • Hvordan skal dyserne placeres?
 • Vandforbrug?
 • Rengøringstid?
 • ATEX-certificering?

Vi hjælper jer gerne med at finde den mest optimale løsning.

Med hjælp fra vores leverandører kan også fremstille dyser til særlige anvendelser, se Case – SCA Munksund

Køling

Når man vælger en sprøjtedyse med henblik på køling, ser man først og fremmest på, hvad det er, der skal køles ned. Er det luft, komponenter eller andet udstyr? Det, som påvirker nedkølingen, er dråbernes samlede overflade, mængden af væske, som tilføres, og væskens temperatur. Tilsammen giver disse faktorer et bud på den varmeoverføring, der kan opnås. Til køling af luft anvender man dyser, som danner små dråber, fx. tågedyser eller XA-dyser. Til nedkøling af komponenter er det mere passende at bruge sprøjtedyser, som giver lidt større dråber.

Eksempler på forskellige anvendelser:

 • Køling af komponenter i en fremstillingsproces.
 • Køling af fødevarer, kemikalier osv.
 • Køling af ventilationsudstyr og køleaggregat.
 • Nedkøle luft og damp i forskellige rum og i forskellige processer.

Vaskning/Spulning

Vaskning og spulning kræver i de fleste anvendelser en spray med lidt større slagkraft, hvilket er muligt med dyser, som genererer lidt større væskedråber. Næste skridt er at se på, hvilken type spray, man er ude efter – fx. fladstråle eller fuldkegle, eller hvor stort et vandforbrug man ønsker.

Eksempler på forskellige anvendelsesområder:

 • Vaskning af sand, grus, knust sten mm.
 • Forebyggende befugtning til støvbekæmpelse i materialebeholdere og omlastningspunkter.
 • Spulning og rengøring af overflader, gods, maskiner, transportkøretøjer osv.
 • Spulning i intervaller med dråbeudskillere, dråbefangere, sigteflor mm.
 • Bilvask
 • Vej- og gaderengøring
 • Højtryksvask

Fødevarehåndtering

 Inden for fødevarehåndtering anvendes der dyser i vældig mange processer, herunder:

 • Befugtning
 • Overfladebelægning
 • Nedkøling
 • Rengøring af tanke, kar, flasker mm.
 • Sprøjtetørring – bla. mælke- og ægprodukter
 • Omrøring
 • Renblæsning
 • Vask og renspulning
 • Støvbekæmpelse

Nedenfor har vi lavet en oversigt over nogle af de dyser, der anvendes i fødevareindustrien – mejerier, bryggerier, slagterier, dyreavl, bagerier, producenter af frosne produkter – for at give nogle eksempler.

Vi har stor erfaring inden for området og hjælper gerne med at finde den rigtige dyse til jeres anvendelse. Ring eller send en e-mail!

Overfladebehandling

Det er vigtigt at vælge den rigtige dyse i forskellige overfladebehandlingsprocesser for at få et slutprodukt i høj kvalitet. Dyser anvendes på flere tidspunkter i processen foruden selve overfladebehandlingen – vaskning, spulning, tørblæsning, omrøring og rengøring af tanke mm. Nedenfor har vi lavet en oversigt over forskellige dyser til forskellige formål.

Nogle faktorer, som der skal tages hensyn til, er:

 • Sprayens dråbestørrelse og forstøvningsbillede
 • Risiko for tilstopning
 • Fleksibilitet i forbindelse med dysernes retning
 • Vedligeholdelse og stoptider
 • Materialevalg – tåler materialet kemikalier og varme?

Vi hjælper jer gerne med at finde den rigtige løsning. Ring eller send en e-mail!

Brandbekæmpelse

Der findes to forskellige typer brandværn. Den ene består i at slukke en brand og mindske varmeudviklingen, den anden består i at danne en vandmur, som beskytter personer, udstyr og bygninger mod varmestråling.

Eksempler på anvendelser:

 • Brandbeskyttelse – olieplatforme, cisterner, brandfarlige læsnings-/losningsstationer.
 • Brandbeskyttelse – vejtunneller
 • Brandbeskyttelse – lagerrum
 • Vandmur/beskyttelse mod varmestråling – til at beskytte medarbejdere, beskyttelse for samlingssteder ved evakuering, udstyr, bygninger og cisterner.

De faktorer, man tager hensyn til, er bla. dråbestørrelse, dråbernes samlede overflade og sprayens varmeoverføringskapacitet. TF-dysen og N-dysen bruges almindeligvis til mange af de ovennævnte anvendelser.

Vores tekniker hjælper jer gerne med at finde den rigtige dyse til jeres anvendelse.

Skrubbegasser

Der findes forskellige processer til at rense gasser fra uønskede emner, partikler og lugte, og i de tilfælde er sprøjtedyser en vigtig del af processen. Dyser anvendes bla. i følgende anvendelser.

Vaskeflasker

 • Sprøjtetårne – indeholder et stort antal dyser på lanser i forskellige niveauer, som sprøjter væske på en opadgående gasstrøm. Der anvendes et stort antal sprøjtedyser for at maksimere antallet af dråber, der kan kollidere med de uønskede partikler i gasstrømmen. Man vil ligeledes maksimere dråbernes overflade for at absorbere gassen effektivt. Jo mindre dråber des mere effektiv bliver processen, men det er vigtigt, at dråberne er store nok, så de ikke føres ud med gassen.
 • Skrubbere til fyldelegemer (Packed Tower) – uønskede emner fjernes fra gasstrømmen ved at “vaske” gassen i fyldelegemets bund for at øge kontaktfladen mellem gassen og vaskevæsken. En almindelig og effektiv metode i fx. kraftvarmeværker, fremstilling af papirmasse, asfalt og kunstgødning og kemikaliefremstilling.
 • Effektive processer til fjernelse af lugte.
 • Forslag til dyser: STXP, ST, MP, TH, NC, SC, Sprøjtelanser.

Tørskrubbere

 • Processer, hvor man sprøjter fx. kalkslam ind i en gasstrøm for “vaske” forbrændingsgasser, der indeholder SO2 og HCI.
 • Forslag til dyser: SA, XA, WT, WTX, Sprøjtelanser.

Spuling af dråbefangere

 • For at forhindre tilstopning af dråbeudskillere og dråbefangere skal de spules regelmæssigt.
 • Forslag til dyser: NC, MP, WL, SC, Sprøjtelanser.

Vi hjælper gerne med dråbestørrelsesanalyser, beregninger mm. for at finde den rigtige dyse til din anvendelse. Ring eller send en e-mail!

Downloads

Vi er nordens specialister inden for dyser og industrielle sprøjteanvendelser

Vi har et komplet udvalg af dyser og sprøjtemundstykker, men arbejder hårdt for at fremstille unikke kundeløsninger, se Cases foroven. Vores hovedleverandør er BETE Fog Nozzle, en førende producent af dyser med mere end 20.000 forskellige varianter i sortimentet. Nogle af BETEs certificeringer er ISO 9001:2008, ATEX og FM Approval.

Alle vores medarbejder har stor erfaring og teknisk ekspertise inden for forskellige sprøjteanvendelser i industrien.

Vi er her for at hjælpe dig med at finde den rette løsning til din specifikke anvendelse.

 TFXPW Fullkonsdysa BeteBete HydroWhirl Orbitor   HydroPulse Flatstråle Bete
Karta Norden Hansa Engineering
Kontakt