Jönköping Energi – Røggasrensning og røggaskondensering

Vores opgave

Jönköping Energi bad Clean Air Technologies om at installere processer til røggasrensning, røggaskondensering og avanceret vandrensning til det nye kraftvarmeværk, Torsvik, udenfor Jönköping. Det nye værk skal fyre med biobrændsel, dvs. træflis, bark, spåner, tørv, energiskov og landbrugsbrændsel. Hvert år kommer værket til at modtage ca. 550.000 kubikmeter brændsel. Værkets ydeevne planlægges til at blive ca. 110 MW.

Procesgasserne fra forbrænding af biobrændslen indeholder blandt andet nitrogenoxider, kulmonoxid, kuldioxid, svovldioxid og støv, som skal renses. Eftersom brændslet er fugtigt, fordamper der meget vand under forbrændingen. Den energi, som bruges til det, kan man genvinde ved at køle, kondensere røggasserne ved afslutningen af processerne. Så får man kondensvand, som blandt andet indeholder ammonium, suspenderede stoffer, tungmetaller og klorider, som skal renses i flere trin og til dels genanvendes i processen.

Vi leverede udstyr til det biodrevne kraftvarmeværk, Torsvik, i Jönköping

Vi fik til opgave af Clean Air Technologies at levere udstyr og udføre nogle procesberegninger til en række forskellige processer i systemet:

  • Quenching – Vi leverede sprøjtedyser til nedkøling af procesgasserne.
  • Røggaskondensering og røggasrensning – vi leverede fyldelegemer, som anvendes til at øge kontaktfladen mellem gas og væske, væskefordeler, dråbeudskiller mm.
  • Ammoniakstripper – Vi leverede fyldelegemer, væskefordelere mm.
  • CO2-stripper – Vi leverede fyldelegemer, væskefordeler mm.
  • HCI ventilationsskrubber – Vi leverede en komplet ventilationsskrubber, som renser dampe fra HCI-tanken ved hjælp af en sprøjtedyse.

 

Vil du gerne kontaktes?

Du hører fra os så hurtigt som muligt!

Besøgsadresse:

+46(0)8 594 770 50

E-mail:

info@hansa-engineering.se

Se fler Cases

Kontakt