Feralco Nordic – Reduceret HCl–udslip

Vores opgave

Feralco Nordics hovedaktivitet er at forsyne markedet med uorganiske koagulanter til vandrensning. På deres anlæg i Sölvesborg producerer de aluminiums- og jernbaserede saltudfældninger.

Vores oprindelige opgave var at erstatte dråbeudskilleren i en skrubber med en lagringstank med saltsyre (HCI). Den forhåndenværende dråbeudskiller gjorde det svært for Feralco at opnå grænseværdierne for udslip af HCI.

Efter en inspektion på stedet i Sölvesborg blev der drøftet forskellige typer løsninger. Feralco stillede også følgende krav og ønskemål:

  • øge effektiviteten af den forhåndenværende skrubber
  • Der måtte ikke tilsættes NaOH, fordi skrubberen lagrer HCI

Den eksisterende skrubber indeholdt fyldelegemer af keramiske kugler, væskefordeling ved hjælp af en dyse og en dråbeudskiller (lameller) ved udløbet.

Sådan hjalp vi Feralco med at klare grænseværdierne for sine HCl-udslip

For at kunne øge ydeevnen i skrubberen uden at tilsætte NaOH foreslog vi følgende tiltag:

  • udskiftning af typen af fyldelegemer
  • udskiftning af den eksisterende dråbeudskiller med lameller til en coalescer
  • udskiftning af væskefordeling baseret på en dyse til en komplet væskefordeler

Fordelene ved de ovenstående ændringer er, at:

  • fyldelegemer med større flade pr. volumenenhed bidrager til øgningen af kontakttiden mellem gas og væske
  • coalesceren gør det muligt at opsamle de små dråber med saltsyre (HCI), som ellers kan følge med gasflowet op gennem tanken
  • væskefordeleren bidrager til, at væsken fordeles bedre og mere homogent i hele tanken

Resultatet af de forskellige ændringer er, at saltsyren i ventilationsgassen fra tanken nu ligger godt under de krævede grænseværdier.

Vil du gerne kontaktes?

Du hører fra os så hurtigt som muligt!

Besøgsadresse:

+46(0)8 594 770 50

E-mail:

info@hansa-engineering.se

Se fler Cases

Kontakt