Dannemora Mineral – Støvbekæmpelse

Vores opgave

Støvbekæmpelse er et enormt stort problem inden for al slags mineindustri. Dannemora Mineral følte et stort behov og ansvar for at afværge støvproblemerne på sit mineområde i Dannemora, der ligger mellem Gävle og Uppsala. Målsætningen var at forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte, sørge for at naboerne i nærområdet ikke fik deres huse og haver dækket af støv, og naturligvis opfylde de krav, som myndighederne stiller til dem.

Efter nogle besøg på stedet identificerede vi en mængde forskellige punkter i fremstillingen, hvor støvbekæmpelse udgjorde et stort problem – knusere, transportbånd, læsningsstationer og punkter med faldende materiale. Et af kravene fra Dannemora var, at materialet ikke må være fugtigt, når det kommer ind i mineværket, for så påvirker det produktionen.

Sådan løste vi støvproblemet på Dannemora Mineral

Efter en analyse af de forskellige afværgningspunkter – mængde og materialetype, faldhøjder, afstand osv – blev det besluttet, at vi skulle benytte os af forskellige systemer. Et system, der kun er baseret på vand, DustFlex, og et system baseret på vand og luft, DustPZ. Når man dimensionerer et system til støvbekæmpelse, er det vigtigt, at man vælger den rigtige type sprøjtedyser, at de anbringes med den rette afstand, og at man tager hensyn til den tid, hvor vanddråberne og stenstøvet kan interagere. De rigtige dråbestørrelser i vandtågen er alfa omega for, at vandet skal binde støvet. I dette tilfælde er det også vigtigt, at materialet ikke blev for fugtigt, og vi var nødt til at se lidt nærmere på vandforbruget.

Systemet er installeret, og Dannemora Mineral er meget tilfredse med resultatet af installationen, og systemet fungerer, ifølge dem, storartet.

Vil du gerne kontaktes?

Du hører fra os så hurtigt som muligt!

Besøgsadresse:

+46(0)8 594 770 50

E-mail:

info@hansa-engineering.se

Se fler Cases

Kontakt