Swerock – Tvättlans för betongbilar

Vårt uppdrag

Swerock är en av Sveriges största betongleverantörer med betongfabriker på ca 40 orter. Betong är en av världens mest använda industriellt producerade byggmaterial. Betong säljs i kubikmeter och transporteras med rotorbilar till byggarbetsplatserna.

Trumman på betongbilarna behöver rengöras efter och ibland även mellan körningar. Rengöringen görs idag nästan helt uteslutande manuellt med hjälp av en högtrycksspruta. Denna metod är inte idealisk pga att:

  • rotorn inte blir ren
  • vattenförbrukningen är hög
  • arbetsmiljön krävande
  • tvättprocessen tar lång tid

Vi fick i uppdrag av Swerock att hitta en lösning på dessa problem.

 

Hur vi tagit fram en lösning för att effektivt rengöra trumman på betongbilar

Projektet har varit mycket komplext och en stor utmaning har varit att ta fram en lösning som klarar den tuffa miljön i betongindustrin och att designa ett sprutmunstycke som rengör trumman effektivt och som inte efterlämnar rester av betong.

Insidan av trumman består av ett antal vingar. Det är viktigt att båda sidor av dessa vingar rengörs, vilket inte är möjligt med en manuell rengöring med hjälp av en högtrycksspruta. Vi har tillsammans med en leverantör, som är specialist på rengöring av tankar, utvecklat ett unikt sprutmunstycke som rengör trumman till i princip 100%. Detta avancerade munstycke går även att köra på smutsigt vatten från sedimenteringsdammarna, vilket medför en kraftig minskning av utsläpp av ’förorenat’ vatten.

Parallellt med utvecklingen av spolmunstycket har vi konstruerat och tillverkat en motordriven lans på vilken sprutmunstycket är monterat. I och med att betongbilarna varierar både i höjd och längd har det varit en utmaning i sig. Tvättlansen ska även kunna fungera på olika typer av spolramper. Pototypen kan ses på en av bilderna ovan.

Vi är stolta att idag kunna erbjuda en produkt som bl a medför:

  • 100% rengöring av trumman
  • kraftigt minskat utsläpp av smutsigt vatten
  • stor tidsbesparing
  • bättre arbetsmiljö

Föraren kan idag enkelt sköta hela tvättprocessen från tvättrampen med hjälp av en joystick!

 

Vill du bli kontaktad?

Vi hör av oss så snabbt som möjligt!

Besöksadress:

+46(0)8 594 770 50

E-post:

info@hansa-engineering.se

Se fler Cases

Kontakt