SUEZ Högdalens återvinningsanläggning

Vårt uppdrag

SUEZ är ett av Sveriges ledande företag inom återvinning och avfallshantering. De är miljöcertifierade och eftersom de arbetar för ett miljömässigt hållbart samhälle försöker de även arbeta miljöförebyggande på sina anläggningar och verka för god arbetsmiljö.

SUEZ kom till Hansa Engineering med en problemställning kring damm i en sorteringshall där trä, brännbart, sorterbart, rent metallskrot samt ren gips hanteras.

Damm skadar inte bara de anställdas hälsa utan ger även ökat slitage på maskiner. Dammbekämpningen bidrar även till ökad säkerhet och produktivitet då de tidigare på grund av dålig sikt ibland fått invänta att dammet lagt sig.

 

Så här löste vi det

Vi levererade Hansa Engineerings unika dammbekämpningslösning DustFlex som binder det damm som uppkommit under avlastning och sortering.

De små vattendropparna dysorna producerar binder dammkornen och de faller ner till marken utan att bilda en massa vatten i lokalen. Detta medför bland annat:

  • Bättre arbetsmiljö
  • Minskat slitage på maskiner
  • Ökad sikt och därmed ökad produktivitet
  • Minskad dammspridning till omkringliggande miljö

Vill du bli kontaktad?

Vi hör av oss så snabbt som möjligt!

Besöksadress:

+46(0)8 594 770 50

E-post:

info@hansa-engineering.se

Se fler Cases

Kontakt