Skanska – Dammbekämpning krossar

Vårt uppdrag

Skanska arbetar ständigt med att ligga i framkant med att uppfylla nuvarande och kommande arbetsmiljökrav för bl a  damm- och kvartsnivåer.

Vid vårt första platsbesök kunde vi se att det befintliga systemet baserat på trådgårdsslangar och ineffektiva spraymunstycken inte uppnådde den önskade effekten av dammbekämpning. (Läs mer: Hur dimensionerar man ett system för optimal dammbekämpning?)

Skanska var mycket intresserade att titta närmare på hur vi tillsammans skulle kunna sätta ihop ett effektivt system och därmed förbättra miljön för medarbetarna. Minskade dammnivåer innebär även ett minskat slitage på maskiner och utrustning, vilket i sin tur leder till ökad livslängd och färre driftstopp. Ett annat önskemål var också att minska den totala vattenförbrukningen.

"Projektet har varit mycket framgångsrikt och vi har lyckats åstadkomma den förbättring vi önskade"

Projektet startades med men en genomgång av krossningsprocessen på täkten i Hallsberg tillsammans med Charlotta Larsson (Produktionschef Öst) och Kjell Norman (Skyddsombud Öst). Därefter tog Hansa fram ett förslag på utrustning och placering av denna.

Nästa steg var att montera och testköra systemet baserat på olika dimm- och bevattningsdysor placerade vid olika punkter i processen. Efter en utvärdering av resultatet och därefter vissa justeringar i krosslinans olika delar kom vi fram till en optimal lösning – rätt dysor, rätt placering och rätt vattenmängd i de olika processerna. En utmaning var att hitta rätt mängd vatten för vattenkänsligt material, eftersom för blött material kan innebära problem i siktarna samt för hög fukthalt i det färdiga materialet.

Så här säger Skanskas Charlotta Larsson och Kjell Norman:

”Projektet har varit mycket framgångsrikt och vi har lyckats åstadkomma den förbättring vi önskade. Miljöbesparingen i projektet blev överraskande positivt. Systemet är enkelt att montera, justera, ändra och flytta. Innan har vi bevattnat krossar med trädgårdsslangar och gamla spraymunstycken varierande resultat. Vi har lyckats halvera vattenförbrukningen, fått bättre översikt och kontroll över dammningen och ökad kunskap om hur man på ett  kostnadseffektivt och relativt enkelt sätt kan dammbekämpa Skanskas krossanläggningar.”

Vill du bli kontaktad?

Vi hör av oss så snabbt som möjligt!

Besöksadress:

+46(0)8 594 770 50

E-post:

info@hansa-engineering.se

Se fler Cases

Kontakt