SCA Munksund – Spolanordning i hartskokeriet

Vårt uppdrag

Vi blev kontaktade av SCA Munksund som hade ett problem med rengöringen av de stora kärlen i hartskokeriet där man kokar tallsåpa till tallolja. Hartskokeriet har under den senaste tiden ökat produktionen mycket, vilken har fått till följd en ökad arbetsbelastning och en försämrad arbetsmiljö. För att minska det tidskrävande arbetet med att för hand spola ur kokarna, började SCA Munksund leta efter någon form av spolanordning och tog kontakt med Hansa Engineering. Vårt uppdrag var att ta fram en spolanordning med följande kriteria:

  • effektiv rengöring av botten i kärlet utan att spreja på kärlets väggar
  • höjd 4,4m med en diameter på 2,3m
  • 5-6 bars tryck
  • spolanordningen får ej komma i kontakt med kärlets korrosiva vätska
  • kort rengöringscykel

Hur vi löste problemet med rengöring av hartskokare

Tillsammans med Dasic Marine Ltd, vår leverantör av olika spolanordningar och tankrengöringsmaskiner, gick vi igenom problematiken med rengöringen och diskuterade hur vi på bästa sätt skulle behöva utforma ett spolsystem för att få ett så bra resultat som möjligt. I nästa steg gjorde Dasic Marines konstruktör ett förslag på en design och en prototyp togs fram. Efter ett antal sprejtester och diverse justeringar i konstruktionen skickades en ritning till kunden för godkännande. Kort därefter tillverkades jetspoldysan i 316SS.

Efter installation av spolanordningen säger Fredrik Lind på SCA Munksund att ”Renspolningsjobbet klarar roboten galant och med hjälp av automatventiler ska operatörerna sköta renspolningen från manöverrummet i fortsättningen, vilket sparar en massa tid och minskar exponeringen mot den försämrade miljön i processlokalen.”

Vill du bli kontaktad?

Vi hör av oss så snabbt som möjligt!

Besöksadress:

+46(0)8 594 770 50

E-post:

info@hansa-engineering.se

Se fler Cases

Kontakt