Ragn-Sells AB – Dammbekämpning vid avfallsanläggningen i Länna

Vårt uppdrag

Tobias Eriksson på Ragn-Sells AB tog kontakt med Hansa för att testa en idé som var knutet till ett dammproblem på avfallsanläggningen i Länna. Ragn-Sells AB som ständigt pågående arbetar med att förbättra miljön för sina medarbetare och maskiner, såg en möjlighet att använda sig av dimmdysor för att bilda en ”vägg” av vattendimma för att skärma av dammspridningen mellan krosslinorna och arbetsytor där containrar med återvunnet material tippas av och människor, bilar och maskiner är verksamma.  I samband med denna hantering uppkommer det en hel del damm.

Hur vi löste dammproblemet på Ragn-Sells AB i Länna

På en takbalk i hallen mellan krosslinorna och hallen placerade vi vårt system DustFlex med ett anpassat avstånd för att bilda en dimridå av vattendimma för att begränsa damningen mellan krosslina och tipp- och uppsamlingsområdet på ”plattan”.

Tobias säger att: ”Efter vi installerat och justerat dysorna så har vi fått en markant bättre miljö som är trevligare att arbeta i samt att vi minimerar skaderisken och i förlängningen ser vi en ökad livslängd på maskiner och utrustning”. Tobias berättar också att utrustningen är anpassad efter hur hårt och hur mycket material som körs. Alltså ju mer material som går igenom krossen desto mer vattendimma kommer ur dysorna för att hålla ner damningen

Dimmdysorna tillsammans med bevattningsdysor hjälper till att hålla materialet i ett fuktigt skick som även det innebär en minskad damning genom hela behandlingsprocessen med återvunnet material.

Han tillägger att han fick iden genom att ha sett hur en livsmedelsbutik i sin frukt och grönsaksavdelning hade en befuktningslösning med en tunn dimma och därför såg att det fanns en möjlighet att applicera en likadan lösning som var anpassad efter Ragn-Sells ABs behov.

Ragn-Sells och Tobias säger att efter installationen och justeringen var anpassad så har dammet markant minskat, vilket innebär att medarbetarna får en avsevärt mycket trevligare miljö att arbeta i samt att livlängden och hållbarheten på maskinerna förlängs. Detta medför i sin tur att kostnader för service och reparationer minimeras.

Vill du bli kontaktad?

Vi hör av oss så snabbt som möjligt!

Besöksadress:

+46(0)8 594 770 50

E-post:

info@hansa-engineering.se

Se fler Cases

Kontakt