Lantz Järn & Metall AB – Dammbekämpning vid granulering av kabel

Vårt uppdrag

Lantz Järn & Metall återvinner skrot från såväl privatpersoner som företag och har flera anläggningar runtom i Sverige. De arbetar för att säkerställa att samtliga led i verksamheten genomsyras av ambitionen att skapa ett hållbart samhälle ur miljömässig synvinkel.

Vi kontaktades av Lantz Järn & Metall eftersom det var stor dammbildning vid granulering av kabel på Elektronikåtervinningen i Sollentuna. Främst från isoleringsmaterialet i kablarna. De hade tidigare försökt att suga ut dammet, vilket inte fungerat tillfredställande i detta fall.

Så här löste vi det

Eftersom det redan fanns kanaler runt kabelgranuleringen valdes en lösning med att dra DustFlex i kanalen så att slangen på så sätt ligger skyddad och att koppla in 14 st HA-dysor jämt fördelade runt öppningen. De små vattendropparna binder dammet utan att bilda en massa vatten.

Vill du bli kontaktad?

Vi hör av oss så snabbt som möjligt!

Besöksadress:

+46(0)8 594 770 50

E-post:

info@hansa-engineering.se

Se fler Cases

Kontakt