Kubal Kubikenborg Aluminium – Reducering av SO2-utsläpp från skrubbern

Vårt uppdrag

Kubal Kubikenborg Aluminium AB i Sundsvall är Sveriges enda tillverkare av primäraluminium och är en av de största industrianläggningarna i landet. Smältverkets kapacitet har nästan tiofaldigats sedan Kubal påbörjade sin produktion 1942. För att öka produktionskapaciteten med minsta möjliga påverkan på miljön har man gjort omfattande moderniseringar av anläggningen.

Trots moderniseringarna behöver man nu med dagens allt hårdare miljökrav reducera sina SO2-utsläpp ytterligare.

Vi har fått i uppdrag av Kubal att se över deras befintliga skrubber beståendes av fyra torn.

 

 

Hur vi reducerade SO2-utsläppet med 80%

Första steget i projektet har varit att se över den befintliga utrustningen för att göra en bedömning om vad som behöver ändras och vad som kan vara kvar. Arbetet innefattar bl a kontroll av ritningar, dimensioner och vilka gasflöden som idag går igenom den befintliga skrubbern.

På plats tillsammans med vår leverantör av fyllkroppar, RVT Process Equipment GmbH, har vi inspekterat skrubbern. Vi har också tittat på vilken typ av ombyggnation som är mest lämplig för att samtidigt kunna öka skrubberns effektivitet.

Lösningen i sin helhet är en ombyggnation i fyra etapper för att få ut så mycket effekt av skrubbern som möjligt. Eftersom de fyra skrubbertornen från början var byggda som sprayskrubbers, har första steget varit att lägga in passande fyllkroppar i tornen. Fyllkropparna ökar kontaktytan mellan gasen och tvättvätskan, vilket i sin tur leder till en förbättrad tvättkapacitet.

Förslag till övriga steg i ombyggnadsprocessen:

  • Förbättring av vätskedistributionen, samt öka packbädden
  • Tillsats av NaOH för att minska vattenmängden.
  • Re-cirkulation av tvättvätskan med tillsats av lut för att minska vattenförbrukningen.

Efter installationen av de nya fyllkroppsbäddarna har mätningar visat att SO2-halten har minskat med 80%.

 

Vill du bli kontaktad?

Vi hör av oss så snabbt som möjligt!

Besöksadress:

+46(0)8 594 770 50

E-post:

info@hansa-engineering.se

Se fler Cases

Kontakt