Jönköping Energi – Rökgasrening och rökgaskondensering

Vårt uppdrag

Clean Air Technologies fick i uppdrag av Jönköping Energi att installera processer för rökgasrening, rökgaskondensering och avancerad vattenrening för det nya kraftvärmeverket Torsvik utanför Jönköping. Det nya verket ska eldas med biobränsle, dvs träflis, bark, spån, torv, energiskog och åkerbränslen. Varje år kommer ca 550 000 kubikmeter bränsle att tas emot. Verkets effekt planeras bli ca 110 MW.

Processgaserna från förbränning av biobränslen innehåller bland annat kväveoxider, kolmonoxid, koldioxid, svaveldioxid och stoft, vilka behöver renas. Eftersom bränslet är fuktigt, förångas mycket vatten vid förbränningen. Den energi som går åt till det kan man få igen genom att kyla, kondensera, rökgaserna i slutet av processen. Man får då ett kondensatvatten som innehåller bland annat ammonium, suspenderade ämnen, tungmetaller och klorider, vilket kommer att renas i flera steg och till viss del återanvändas i processen.

Vi levererade utrustning till det bioeldade kraftvärmeverket Torsvik i Jönköping

Vi fick i uppdrag av Clean Air Technologies att leverera utrustning och göra vissa processberäkningar för ett antal olika processer i systemet:

  • Quenching –  Vi levererade spraydysor för nedkylning av processgasen.
  • Rökgaskondensering och rökgasrening – Vi levererade fyllkroppar som används för att öka kontaktytan mellan gas och vätska, vätskefördelare, droppavskiljare, m.m.
  • Ammoniakstripper – Vi levererade fyllkroppar, vätskefördelare, m.m.
  • CO2-stripper – Vi levererade fyllkroppar, vätskefördelare, m.m.
  • HCl ventilationsskrubber – Vi levererade en komplett ventilationsskrubber, vilken renar ångor från HCl-tanken med hjälp av en spraydysa.

 

Vill du bli kontaktad?

Vi hör av oss så snabbt som möjligt!

Besöksadress:

+46(0)8 594 770 50

E-post:

info@hansa-engineering.se

Se fler Cases

Kontakt