Dannemora Mineral – Dammbekämpning

Vårt uppdrag

Damm är ett enormt problem inom all gruvindustri. Dannemora Mineral kände ett stort behov och ansvar att åtgärda dammproblemen inom sitt gruvområde i Dannemora, beläget mellan Gävle och Uppsala. Målsättningen var att förbättra arbetsmiljön för de anställda, se till att grannarna i närområdet inte fick sina hus och trädgårdar täckta av damm och givetvis även uppfylla de krav som ställts på dem från myndigheternas sida.

Efter ett par platsbesök identifierade vi ett antal olika punkter i tillverkningen där dammbildning var ett stort problem – krossar, transportband, lastningsstationer och punkter med fallande material. Ett av kraven från Dannemora var att materialet inte får vara blött när det kommer in i sovringsverket för då påverkar det produktionen.

Hur vi löste dammproblemet på Dannemora Mineral

Efter en analys av de olika åtgärdspunkterna – mängd och typ av material, fallhöjder, avstånd, etc – togs beslut att vi skulle använda oss av två olika system. Ett system baserat på endast vatten, DustFlex och ett system baserat på vatten och luft, DustPZ. När man dimensionerar ett system för dammbekämpning är det viktigt att man väljer rätt typ av spraydysor, att de placeras på rätt avstånd och att man tar i beaktning tiden vattendropparna och stendammet kan interagera. Rätt droppstorlekar i vattendimman är A och O för att vattnet ska binda dammet. I det här fallet var det också viktigt att materialet inte blev för blött och vi behövde titta lite extra på vattenförbrukningen.

Systemet är installerat och Dannemora Mineral är mycket nöjd med resultatet av installationen och systemet fungerar utmärkt enligt dem.

Vill du bli kontaktad?

Vi hör av oss så snabbt som möjligt!

Besöksadress:

+46(0)8 594 770 50

E-post:

info@hansa-engineering.se

Se fler Cases

Kontakt