• Vi har löst SUEZ problem med damm på återvinningsanläggningen i Högdalen

  • december 6, 2016
  • SUEZ kom till Hansa Engineering med en problemställning kring damm i en sorteringshall. Där hanteras trä, brännbart, sorterbart, rent metallskrot samt ren gips. 

   Vi löste problemet med hjälp av vår flexibla lösning DustFlex som binder det damm som uppkommer vid avlastning och sortering.

   Damm skadar inte bara de anställdas hälsa utan ger även ökat slitage på maskiner. Dammbekämpningen bidrar även till ökad säkerhet och produktivitet då de tidigare på grund av dålig sikt ibland fått invänta att dammet lagt sig.

   Läs mer under Cases!

Kontakt