• Quenchprocesser

  • februari 24, 2021
  • Spiraldysor ger 30% finare atomisering i jämförelse med andra munstycktypen vid medelhög till hög flödeshastighet, vilket gör dem idealiska för applikationer såsom gaskylning, dvs quenching,

   Typiska applikationer
   • Kylning av processgaser före skrubber eller filter
   • Kylning av förbränningsavgaser
   • Nödkylning

   Teori
   I många processer är inkommande gastemperaturer så höga att de kan skada nedströms utrustning. Det snabbaste och mest effektiva sättet att kyla en varm gas är genom evaporering av en sprejad vätska. Att ändra fasen av vätskan från flytande till gas förbrukar enorma mängder energi jämfört med direktkontaktkylning. Energin som används för förångningen tas från den heta gasen och sänker därmed dess temperatur.

   Vid evaporativ kylning sprutas en dimma av vatten in i den heta gasen. Ofta är detta rökgas från en förbränningsprocess. Vattnet avdunstar och kyler systemet snabbt när energin används för att ändra vattnets fas från vätska till gas. När en given volym vatten finfördelas i mindre droppar skapas mer kontaktyta mellan gas och vätska, vilket gör att vätskan förångas snabbare. Avdunstningshastigheten är ofta kritisk eftersom gasen måste nå sin slutliga temperatur före en given punkt nedströms och är således beroende av droppstorlek, temperaturskillnad och uppehållstid bland andra variabler.

   TFXP Fullkon Bete DysaVal av dysa för din kylapplikation – Viktiga faktorer att ta hänsyn till
   • Initial samt önskad utgående gastemperatur
   • Processgassammansättning inklusive initial RH (Relative Humidity)
   • Tillgänglig uppehållstid för evaporering
   • Tillgängligt och erforderligt flöde
   • Tillgängligt tryckfall (∆P)
   • ∆P = tryck vid dysans inlopp – processtryck utanför dysan
   • Nödvändig täckning
   • Säkerställa fullständig kontakt / kylning av gasströmmen samtidigt som potentiell väggkontakt minimeras
   • Nödvändig droppstorlek
   • Uppnå fullständig eller partiell evaporering för att erhålla önskad kylning
   • Materialval för dysorna
   • Quenchdysor kräver ofta speciella material för att motstå höga temperaturer och korrosiv miljö

   Våra erfarna ingenjörer kan hjälpa till att designa din Quench.

Kontakt