• NYHETSBREV – Viktiga faktorer att ta hänsyn till vid spraysystemdesign

  • januari 28, 2022
  • När vi tar fram rätt lösning och rätt produkt tillsammans med våra kunder bör en rad faktorer tas hänsyn till för att optimera sprayprocessen. Det är stor variation på applikationerna och beroende på vad sprayen ska uppnå tar vi hänsyn till olika av följande faktorer.

   • Vätskan och dess egenskaper
   • Flöde och tillgängligt tryck
   • Spraybild
   • Droppstorleksfördelning
   • Yttre faktorer
   • Materialval

   Vår målsättning är att inte bara hitta rätt lösning utan även en hållbar sådan där vi skapar ett mervärde för dig som kund.

   Läs hela vårt Nyhetsbrev

Kontakt