• NYHETSBREV – Ny VD på Hansa Engineering AB

    • januari 12, 2022
    • 2021 har varit ett mycket spännande år där många projekt, både stora och små, har kommit i gång igen inom industrin. Det är stort fokus på miljö och elektrifiering. Vi är involverade i flera intressanta projekt inom energisektorn, där det bl a projekteras många bioeldade kraftvärmeverk. Vi ser flera forskningsprojekt inom ’Bio_Carbon Capture Storage’ med målsättning minusutsläpp av koldioxid. Landbaserad fiskodling för livsmedelsproduktion är ett område med stor framtidspotential ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Vi är också stolta över att ha initierat och varit med och drivit utvecklingen av ett elektrifierat fordon för dammbekämpning inom gruvindustrin, med lansering på marknaden under 2022.

      Läs hela vårt Nyhetsbrev

Kontakt