• NYHETSBREV – Hur kan en komplex sprayprocess optimeras med Computational Fluid Dynamics (CFD)?

    • oktober 20, 2021
    • Läs vår intervju med BETEs CFD-expert, Daniel DeLesdernier! Spraydysor kan verka okomplicerade, men vissa problemställningar i olika sprayprocesser är väldigt komplexa och kritiska, vilket gör det viktigt att kunna förstå dysans egenskaper i den specifika processen för att få ett lyckat resultat. Detta kan göras genom Computational Fluid Dynamics (CFD). I de fall då det inte är möjligt att återskapa en industriell sprayprocess rent fysiskt för testning, t ex på grund av storskalighet, är datamodellering ett alternativ. När man kombinerar CDF med verklig spraydata från BETEs spraylaboratorium kan man ta fram modeller på olika processer för att förutspå dropp- och vätskefördelning, hastighet, temperatur, flödesriktning, evaporering, etc. CFD visar och säkerställer hur sprayprocessen kommer att fungera innan man påbörjar konstruktion och tillverkning.

      Läs hela vårt Nyhetsbrev

Kontakt