• NYHETSBREV – Borealis bidrar till ökad säkerhet inom kemibranschen

    • augusti 24, 2021
    • Borealis är en världsledande leverantör av innovativa lösningar inom områdena polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel. Med unik teknologi och med 50 års erfarenhet inom området  polyolefiner stödjer Borealis viktiga sektorer som infrastruktur, fordonsindustrin och avancerade förpackningar. Borealis arbetar efter principerna i Responsible Care, ett initiativ för att förbättra säkerheten inom kemibranschen.

      Vår kund Borealis kontaktade oss för ett omfattande projekt där de ville byta ut ett stort antal nödduschar för att bibehålla och upprätthålla en hög kvalitet gällande säkerhetsutrustningen. Projektet har varit löpande och under ett års tid har Hansa Engineering levererat 20 kundanpassade tanknödduschar, inklusive ögonduschar, till Borealis.

      Läs hela vårt Nyhetsbrev

Kontakt