• NYHETESBREV – Stora vinningar med effektiv dammbekämpning

  • april 23, 2021
  • Förutom allt hårdare lagkrav inom miljöområdet ser vi ett ökat intresse och fokus gällande anställdas hälsa, miljö och säkerhet. Hansa Engineering samarbetar sedan några år tillbaka med EmiControls, som är världsledande inom dammbekämpning. Fördelarna är många med att välja rätt lösning för att minska dammproblem inom industrin:
   • Bättre arbetsmiljö & hälsa för anställda
   • Minskad miljöpåverkan
   • Ökad säkerhet
   • Mindre slitage på maskiner & utrustning
   • Minskade renhållnings- och saneringskostnader
   • Lägre energikostnader
   Vi jobbar aktivt med att minska dammproblem inom industrin och vill därför bjuda in dig och dina kollegor till ett kunskapsgivande Webinar där vi tittar på tekniken bakom dammbekämpning och hur en hybrid-dammkanon anpassad för det nordiska klimatet fungerar i temperaturer ner till -25°C.  Anmäl er nedan. Trevlig läsning!
Kontakt