• NYHETESBREV – Effektiv energiåtervinning och rökgasrening i kraftvärmeverk

    • mars 15, 2021
    • I det här nyhetsbrevet fokuserar vi på miljöteknik, närmare bestämt gasrening och energiåtervinning inom kraftvärmeverk.

      Ni kommer kunna läsa om vårt projekt med Clean Air Technologies som fick i uppdrag av Jönköping Energi att installera processer för rökgasrening, rökgaskondensering och avancerad vattenrening för kraftvärmeverket Torsvik. I en länk till ett nyligen genomfört webinar vill vi även dela med oss av vår kunskap gällande Hiflow plus, en innovativ produkt som ökar effektiviteten inom gasrenings- och rökgaskondenseringsprocessen med bibehållet tryckfall.

      Läs hela vårt Nyhetsbrev

Kontakt