• Webinar – Trouble shooting guidelines for tower internals & packed bed scrubbers

  • juni 16, 2022
  • Link to webinar recording

  • Läs mer
  • NYHETSBREV – Viktiga faktorer att ta hänsyn till vid spraysystemdesign

  • januari 28, 2022
  • När vi tar fram rätt lösning och rätt produkt tillsammans med våra kunder bör en rad faktorer tas hänsyn till för att optimera sprayprocessen. Det är stor variation på applikationerna och beroende på vad sprayen ska uppnå tar vi hänsyn till olika av följande faktorer. Vätskan och dess egenskaper Flöde och tillgängligt tryck Spraybild Droppstorleksfördelning […]

  • Läs mer
  • NYHETSBREV – Ny VD på Hansa Engineering AB

  • januari 12, 2022
  • 2021 har varit ett mycket spännande år där många projekt, både stora och små, har kommit i gång igen inom industrin. Det är stort fokus på miljö och elektrifiering. Vi är involverade i flera intressanta projekt inom energisektorn, där det bl a projekteras många bioeldade kraftvärmeverk. Vi ser flera forskningsprojekt inom ’Bio_Carbon Capture Storage’ med […]

  • Läs mer
  • NYHETSBREV – Innovativ lösning med drönare för inspektion av avgaskanaler på fartyg

  • januari 12, 2022
  • Avgaskanaler på fartyg kan succesivt utsättas för korrosion på grund av frätande gaser och partiklar vilket leder till slitage av avgaskanalerna. Skorstenens livslängd varierar beroende på många faktorer, men en viktig faktor för att förlänga livslängden är regelbundet underhåll och inspektioner. ME Solutions AB är ett företag som specialiserat sig på kundanpassade lösningar och installationer […]

  • Läs mer
  • NYHETSBREV – Hur kan en komplex sprayprocess optimeras med Computational Fluid Dynamics (CFD)?

  • oktober 20, 2021
  • Läs vår intervju med BETEs CFD-expert, Daniel DeLesdernier! Spraydysor kan verka okomplicerade, men vissa problemställningar i olika sprayprocesser är väldigt komplexa och kritiska, vilket gör det viktigt att kunna förstå dysans egenskaper i den specifika processen för att få ett lyckat resultat. Detta kan göras genom Computational Fluid Dynamics (CFD). I de fall då det inte […]

  • Läs mer
  • NYHETSBREV – Borealis bidrar till ökad säkerhet inom kemibranschen

  • augusti 24, 2021
  • Borealis är en världsledande leverantör av innovativa lösningar inom områdena polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel. Med unik teknologi och med 50 års erfarenhet inom området  polyolefiner stödjer Borealis viktiga sektorer som infrastruktur, fordonsindustrin och avancerade förpackningar. Borealis arbetar efter principerna i Responsible Care, ett initiativ för att förbättra säkerheten inom kemibranschen. Vår kund Borealis kontaktade oss för ett […]

  • Läs mer
  • Webinar Recording – New Hybrid Technology for Dust Suppression in Sub-Zero Conditions

  • maj 5, 2021
  • Link to webinar recording. PDF – Webinar Hybrid Solution for Dust Suppression

  • Läs mer
  • Sign up for the Webinar 5th May 10:00-10:30 (CET)

  • april 23, 2021
  • You are invited to a 30 min webinar where we would like to share knowledge about: the technology behind efficient dust suppression how a new hybrid dust cannon is designed to work in sub-zero conditions (-25°C) Sign up here

  • Läs mer
  • NYHETESBREV – Stora vinningar med effektiv dammbekämpning

  • april 23, 2021
  • Förutom allt hårdare lagkrav inom miljöområdet ser vi ett ökat intresse och fokus gällande anställdas hälsa, miljö och säkerhet. Hansa Engineering samarbetar sedan några år tillbaka med EmiControls, som är världsledande inom dammbekämpning. Fördelarna är många med att välja rätt lösning för att minska dammproblem inom industrin: Bättre arbetsmiljö & hälsa för anställda Minskad miljöpåverkan […]

  • Läs mer
  • NYHETESBREV – Effektiv energiåtervinning och rökgasrening i kraftvärmeverk

  • mars 15, 2021
  • I det här nyhetsbrevet fokuserar vi på miljöteknik, närmare bestämt gasrening och energiåtervinning inom kraftvärmeverk. Ni kommer kunna läsa om vårt projekt med Clean Air Technologies som fick i uppdrag av Jönköping Energi att installera processer för rökgasrening, rökgaskondensering och avancerad vattenrening för kraftvärmeverket Torsvik. I en länk till ett nyligen genomfört webinar vill vi […]

  • Läs mer
Kontakt