Nøddusjer

 Vi leverer nøddusjer og øyedusjer av høy kvalitet fra FSP-Tech GmbH, en av Europas fremste produsenter av nøddusjer for industrielle miljø.

Med tanke på de ulike forholdene som råder innen industrien, kundetilpasses ofte nøddusjene for å oppfylle kundens spesifikke krav og ønsker. Du kan velge mellom flere ulike typer nøddusjer og øyedusjer, avhengig av tilgangen på vann, risiko for frost m.m.

Alle nøddusjer og øyedusjer er produsert i henhold til DIN 12 899-3, DIN-EN 15154-1 / 15154-2 og ANSI Z358.1-2009.

Produkter

Downloads

Kontakt