Tanktätningar och flytande tak Imhof Tank Technik

Vaxskrapa för råoljetankar

För råoljecisterner rekommenderar vi att man använder sig av en dubbeltätning i kombination med ett effektivt system med en vaxskrapa, vilket motverkar en uppbyggnad av vax på tankens väggar och på det flytande taket. Borttagning av vax från väggarna medför också en utsläppsreduktion.

Kontakta oss
Kontakt