Tanktätningar och flytande tak Imhof Tank Technik

Imhof tanktätningar

IMHOFs patenterade tätningar uppnår en utsläppsreduktion på upp till 99,5-99,8%.

IMHOF Tank-Technik har under mer än 30 år levererat över 3 000 st tätningar till kunder runt om i Europa, se referenslista. Tillsammans med Imhof Tank-Technik erbjuder vi lösningar med fokus på säkerhet, kvalitet, miljö och en lång livslängd.

Runt om i landet finns ett stort antal cisterner fyllda med flyktiga, miljöfarliga ämnen. Dessa ämnen läcker ut ur cisternerna i form av gas, vilket är ett stort miljöproblem.

Emissionen beror på att tätningen inte effektivt nog sluter runt cisternen på grund av att den är byggd med gammal teknik (enkel tätning med dålig tätning runt mantelytan), att materialen är av dålig kvalitet eller att passformen är otillräcklig. Väder och vind och hur ofta man fyller cisternen är andra faktorer som också påverkar utsläppen. Många företag i branschen har dessutom ett problem med odör, vilket man normalt sett löser med en gasåtervinningsanläggning.

Idag använder man sig av två tekniker för att åtgärda problemen:

  • Fast tak i kombination med en gasåtervinningsanläggning
  • Fast tak med invändigt flytande tak och tätningar –  även kallat ’passiv utsläppskontroll’

Passiv utsläppskontroll innebär att man använder sig av ett invändigt flytande tak i kombination med en dubbel- eller trippeltätning. Idén bygger på att man byter ut enkeltätningen mot en dubbel- eller trippeltätning, vilket medför att man med IMHOFs patenterade tätningar uppnår en utsläppsreduktion på upp till 99,5-99,8%. Många av de stora aktörerna, t ex Preem, ST1, Vopak, OKQ8, Shell och Exxon, använder sig idag av denna teknik.

1. Enkeltätning, ingen tätning för styrstång, 2. Dubbeltätning, tätning för styrstång, 3. Trippeltätning, plus tätning för styrstång och takstöttor

En kraftig utsläppsreduktion kan alltså uppnås utan en investering i en gasåtervinningsanläggning. Passiv utsläppskontroll medför:

  • väsentligt lägre investeringskostnad
  • lägre drifts- och underhållskostnader
  • större säkerhet
  • ökad flexibilitet av cisternens användande

Dagens ökade krav på minskning av utsläpp av miljöfarliga ämnen gör att företagen måste se över sina cisterner och depåer. Att byta existerande tätningar till IMHOFs patenterade lösningar medför att företagen kommer att kunna möta de ökade kraven under en mycket lång tid framöver.

En god investering både ekonomiskt och för miljön!

Kontakta oss

Downloads

Kontakt