Tietopankki

Jaamme mielellämme tietämystämme ja kokemustamme, ja olemme keränneet tietopankkiin erilaisia kysymyksiä, selityksiä ja prosessikuvauksia tuotealueittain lajiteltuna.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat tietää lisää, tai jos haluat meidän lisäävän tietopankkiin jotakin!

Savukaasujen puhdistus RVT Process Equipment e1676903116889

Kolonnin sisäosat

Miten savukaasujen puhdistus toimii? Tärkeimmät prosessiparametrit?

Lue lisää

Kolonnin sisäosat

Miten savukaasujen lauhdutus toimii? Keskeiset prosessiparametrit?

Savukaasujen lauhdutus on yleinen prosessi kemianteollisuudessa ja hyvä esimerkki lämmönsiirrosta. ...

Lue lisää

Kolonnin sisäosat

Miten strippaus toimii? Tärkeimmät prosessiparametrit?

Strippaus on aineensiirtoprosessi, jossa yksi tai useampi aine poistetaan nesteestä. Yksi ...

Lue lisää

Kolonnin sisäosat

Mitä tukea Hansa Engineering tarjoaa massan- ja lämmönsiirtoprosessien optimointiin?

Meillä on pitkä kokemus ja vankka tietotaito massan- ja lämmönsiirron alalla ja työskentelemme ...

Lue lisää
Tietopankki Avoimet ja suljetut säiliöt

Säiliötekniikka

Onko kyseessä avoin vai suljettu säiliö?

Lue lisää
Käynnistyshanke

Säiliötekniikka

Onko säiliö täysin pyöreä vai deformoitunut?

Lue lisää

Säiliötekniikka

Minkä tyyppistä tuotetta varastoidaan tällä hetkellä? Muu varastoitava tuote tulevaisuudessa?

Erittäin tärkeä kysymys on, millaista tuotetta säiliössä säilytetään ja onko ....

Lue lisää

Säiliötekniikka

Miten ulkoiset tekijät, kuten sää ja tuuli, vaikuttavat säiliöön?

Ulkoiset tekijät, kuten sää ja tuuli, voivat vaikuttaa säiliöön niin paljon, että ne on otettava huomioon, kun ...

Lue lisää

Säiliötekniikka

Mikä on säiliötekniikan uusimisen tavoite?

On monia eri syitä, miksi säiliötekniikka halutaan päivittää....

Lue lisää

Säiliötekniikka

Mitkä muut tekijät voivat olla tärkeitä säiliötekniikkaa uusiessa?

Muita tekijöitä, jotka on otettava huomioon säiliövarastointilaitteita vaihdettaessa, voivat olla: ....

Lue lisää
Turvasuihkun merkinnät e1667545492733

Hätäsuihkut

Hätä- ja silmäsuihkuja koskevat vaatimukset ja suositukset?

Lue lisää

Hätäsuihkut

Veden lähde paikassa, johon hätäsuihkulaitteet on tarkoitus sijoittaa? Huuhteluajat? Veden laatu?

Vesihuolto, suositellut huuhteluajat, lauhkean veden saatavuus ja veden laatu ovat tärkeitä tekijöitä ...

Lue lisää
Atex e1680609827268

Hätäsuihkut

Mihin ja miten hätäsuihkut asennetaan? Pakkasriski? Räjähdysaltis ympäristö?

Lue lisää

Hätäsuihkut

Tarvitaanko ainoastaan väliaikainen hätäsuihkuratkaisu?

Joskus tarvitaan tilapäinen ratkaisu, joka täyttää hätäsuihkulaitteita koskevat nykyiset vaatimukset ...

Lue lisää
Tietopankki Solmupisteen suihkut FSP Tech e1676982685349

Hätäsuihkut

Voidaanko hätäsuihku mukauttaa erityistarpeisiin?

Lue lisää