Säiliönpesu

Mitkä ovat optimoidun säiliönpesuprosessin edut?

Optimoidun säiliönpesun etuina ovat:

  • paremmat pesutulokset
  • lyhyemmät pesujaksot
  • pienempi veden ja kemikaalien kulutus
  • pesunesteen alhaisempi lämpötila
  • helppo huolto
  • korkeampi prosessitehokkuus

Nämä puolestaan johtavat ajansäästöön, energiankulutuksen vähentämiseen ja alhaisempiin kustannuksiin..