Pölynhallinta

Miksi optimoitu ja tehokas pölynhallinta on tärkeää?

Pöly vaikuttaa negatiivisesti työntekijöihin, yritykseen ja ympäristöön, ja se voi johtaa vakaviin seurauksiin, jos pölyongelmiin ei puututa asianmukaisesti ja ajoissa.

Oikean ratkaisun ja tehokkaan pölynhallinnan etuina ovat

  • Työntekijöiden parempi terveys ja turvallisuus
  • Pienempi onnettomuusriski - huonon näkyvyyden, tulipalon jne. aiheuttamat vaaratilanteet.
  • Käytettävien koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen kuluminen vähenee
  • Pienemmät puhdistuskustannukset
  • Ilmanlaadun paraneminen lähialueilla
  • Yritys noudattaa sovellettavia lakeja ja asetuksia