Säiliönpesu

Mikä paine ja virtaus on käytettävissä?

Kun parhaiten prosessiin soveltuva on säiliönpesusuutin on määritetty, on seuraava vaihe selvittää haluttu virtausnopeus ja suuttimen koko.

Putkistoon asennetut painemittarit. Paineen säätöön tarkoitetut mittauslaitteet.

Paine ja virtaus

Usein haluttua painetta ja virtausta rajoittaa jo nykyisessä järjestelmässä käytettävissä oleva paine ja virtaus. Tällöin on tärkeää selvittää paine ja virtaus itse säiliönpesusuuttimessa. Jos painetta ja virtausta ei ole mahdollista mitata, arvot arvioidaan. Arvio perustuu pumpun tehoon, putkien pituuteen ja halkaisijaan jne., ja näin lasketaan pumpun ja säiliönpesusuuttimen välinen painehäviö.

Jos virtaus ja paine eivät riitä puhdistukseen parhaiten soveltuvan suuttimen käyttöön, tarvitaan toinen ratkaisu. Tähän voi kuulua pumpun vaihtaminen tai säiliönpesusuuttimen tyypin vaihtaminen.

Säiliönpesusuuttimien vaihtaminen olemassa olevaan säiliöön tai pumpun vaihtaminen voi kuitenkin aiheuttaa tiettyjä ongelmia, kuten sen, että tyhjennystä ei ole säädetty suuremmalle virtausnopeudelle sopivaksi. Tämä puolestaan johtaa nesteen kertymiseen säiliön pohjalle, mikä heikentää puhdistusta kyseisellä alueella.

Suositeltu virtausnopeus

Yleensä paine vaikuttaa säiliön puhdistussuuttimen pyörimisnopeuteen. Mitä suurempi pyörimisnopeus on, sitä todennäköisemmin pyörivä suutin sumuttaa pisarat niin, että niistä tulee paljon pienempiä. Tämä vähentää puhdistustehoa. Siksi on tärkeää, että säiliönpuhdistussuutinta tai -konetta käytetään suositellulla virtausnopeusalueella.

Pesunesteen kemialliset ominaisuudet

Pesunesteen vaihtaminen voi vaikuttaa paineeseen ja virtaukseen nesteen viskositeetin muuttumisen vuoksi.

Pesunesteessä olevat partikkelit

Jos puhdistusnestettä käytetään uudelleen, saatetaan tarvita suodatusta, mikä puolestaan voi vaikuttaa paineeseen ja virtausnopeuteen.