Pölynhallinta

Kiinteä asennus, tai siirretäänkö laitteita tarpeen mukaan?

Mikä on toiminnan luonne ja tilanne itse pölylähteen ympärillä? Tuulen vaikutus? Onko alueella koneita, henkilöstöä ja ajoneuvoja? Muut mahdolliset turvallisuusriskit?

V12s Hansa Engineering

Asennustyyppi ja laitteiden sijainti on tärkeää ottaa huomioon optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi. Jos pölylähde on tietyssä kohdassa, kiinteä asennus on yleensä sopivin. Joissakin organisaatioissa pölyn lähde siirtyy jatkuvasti, jolloin valitaan siirrettävä ratkaisu.

Vesitykit voidaan varustaa toimintaympäristöön sopivilla erityyppisillä alustoilla. Vesitykki voidaan esimerkiksi sijoittaa hissin päälle, jotta se ei ole koneiden ja henkilöstön tiellä. Myös perävaunu voi olla hyvä ja edullinen ratkaisu, jotta laitetta voidaan helposti siirtää pölynhallintatarpeen sijainnin mukaan.

Alusta

Hissi

Perävaunu