• Ny lösning för rengöring av breddbassänger och pumpstationer

  • november 15, 2016
  • I stora och små pumpstationer och breddbassänger där det finns en problemställning kring rengöring finns det idag lösningar för att rengöra effektivare, korta rengöringscykeln samt underlätta rengöringen i och med automatiseringen.

   Vi har tre olika system utvecklade och levererade för denna applikation; HydroWhirl® Orbitor 100, HydroWhirl® Orbitor samt Storm Blaster. Principen är densamma i alla tre maskinerna, d.v.s. rengöringsvätskan pumpas genom maskinen och får dyskroppen och de två eller fyra dysorna att röra sig. Därefter passerar vätskan genom dysorna som genom sin utformning bildar kraftiga jetstrålar. Dyskroppen roterar i ett mönster och över en specificerad tid (rengöringscykeln) rengörs tanken noga och metodiskt i 360° alternativ 180°.

   Här kan du läsa mer om de olika produkterna.

    

Kontakt