• Nu levererar vi nödduschar och ögonduschar från FSP-Tech

    • november 10, 2016
    • Nu levererar vi nödduschar och ögonduschar till industrin och har valt att representera det tyska företaget FSP-Tech GmbH.

      Detta på grund av att produkterna har god kvalitet, robust och tillförlitlig konstruktion samt att de är lätta att underhålla och inspektera. Beroende på tillgång av vatten, risk för frysning m.m. finns flera olika nödduschar och ögonduschar att välja på som till exempel nödduschar med tank, nödduschar i kabin, fristående och väggfasta nödduschar m.m.

Kontakt